Seriositat, si us plau


Llegeixo al web de Ràdio Arenys que... "En el ple d’avui, es donarà a conèixer els nomenaments de la Junta de Govern Local, dels Tinents d’Alcalde, de les regidories, dels integrants de les comissions informatives, dels representants en òrgans col·legiats, així com del número i retribucions dels càrrecs de confiança. 
L’alcaldessa, Annabel Moreno, ha reconegut que aquest darrer punt pot ser un dels què desperti més crítiques des de l’oposició. I és que Junts per Arenys ja ha anunciat la seva oposició després dels informes negatius de Secretari i Intervenció. Annabel Moreno diu que la llei no estableix que al fer una moció de censura puguís crear càrrecs de confiança, però defensa que el lloc de cap de gabinet és necessari."

Sembla ser que els informes negatius de Secretaria i Intervenció son deguts a que no existeix consignació pressupostaria per aquesta figura ni la mateixa està contemplada, per tant s'haurà d'esperar a que s'inclogui en els Pressupostos del 2017 que s'hauràn d'aprovar al desembre d'enguany.

Les Lleis es fan per a tothom i s'han de complir, encara que el Ple voti majoritàriament aprovar la creació d'aquest càrrec de confiança, és invàlid, ja que vulnera la normativa, ho diu l'informe de Secretaria i Intervenció.

Recordem que fa poques setmanes la moció de censura al Govern es va produir, per haver avançat uns diners que no tenien consignació pressupostaria i no seguir per tant, els procediments establerts.

No és admissible que a la primera de canvi el nou Govern vulgui saltar-se aquests procediments amb arguments espuris.

No és admissible que els defensors de la pàtria i les transparències prenguin decisions manifestament irregulars.

Em sorprèn molt el silenci de l'Observatori Ciutadà Municipal d'Arenys de Mar, impulsor del codi ètic que va aprovar el Ple per unanimitat, davant del fet que comentàvem fa uns dies amb el Pressupost Municipal, blocat fins a tres cops sabent que perjudicaria a entitats i ciutadans i aprovat després "per responsabilitat" un cop aconseguit el propòsit de la moció de censura. Ara, es pretén portar a Ple una decisió irregular que no compta amb el vist-i-plau d'Intervenció ni de Secretaria i que comporta una despesa econòmica poc justificable.

No n'hi ha prou amb aprovar codis ètics si ningú es preocupa del seu compliment.

Per acabar i a tall anecdòtic, el tripartit que ara governa, quan era a l'oposició en l'anterior mandat, va criticar durament la figura del Gerent, que va titllar de innecessària i prescindible. Ara li canvien el nom i en lloc de Gerent es dirà Cap de Gabinet d'Alcaldia, el Cap de Gabinet és necessari, però el Gerent no. El llenguatge fa meravelles.


Comentaris

Publica un comentari a l'entrada