Si vols sortir del forat, deixa de cavar

Deixar de cavar és deixar de fer el mateix que t'ha portat al forat, la moció només fa canviar de mans la pala amb la que es fa forat.
Per això deia en el meu anterior post que cal anar a l'arrel del problema. 

Lògica de partits vs lògica de servei als ciutadans
La dinàmica de competència entre les marques electorals ha portat a escenaris absurds per a la ciutadania. M'explico: en el mon local no existeix jurídicament (veure Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, article 48) la figura d'Equip de Govern i Oposició, és un "invent" dels partits per traslladar la dinàmica del Parlament on si té un cert sentit. 

El Ple de l'Ajuntament té aquest nom perquè hi son tots i decideixen tots, actualment el seu funcionament està distorsionat perquè aquells que tenen majoria per governar anul•len les minories, el seu vot al Ple pasa a no tenir cap valor, la qual cosa suposa un frau als votants

Si enlloc d'aquesta situació tots els regidors i regidores electes tinguessin responsabilitat de gestió (que és pel que han estat escollits), no existís la disciplina de vot, el resultat seria un altre, perquè el sentit de les votacions no dependria de si seus a la cadira de govern o la d'oposició, sinó de les variables del tema que es porta a debat. 

Aquesta organització (perfectament legal i natural) obligaría a treballar i debatre en profunditat per tal d'arribar a consensos que permetin tirar endavant, la qualitat de les decisions milloraria ostensiblement per benefici dels vilatans, però ai!, els partits perdrien la comoditat que els hi dona fer pactes de submissió per a tota la legislatura, que és el sistema que tenim ara.

També cal reflexionar que si tenim un Ajuntament en el que tots els regidors tenen responsabilitats de gestió i participen a la Junta de Govern, la seva atenció es centrarà més en els resultats de la seva àrea i menys en pensar com desgastar a l'altre. La ciutadania no diferenciarà tant les marques electorals, perquè el que tindrà valor és la qualitat de la feina de la persona en concret i és clar, això no convé al partits, perquè els situa en segon pla. Però la ciutadania si hauria de reflexionar quin sistema és millor pel bé comú.

Comentaris