Independents i capdavanters


Foto de "família" en acabar la reunió de dimarts 19 d'abril amb el Vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras i els representants de les associacions d'empreses TIC agrupades en Sinèrgia, totes juntes sumem més de 1.500 empreses de base tecnològica a Catalunya.

El Vicepresident ens va confirmar allò que molts economistes també ens estan avisant, s'aproxima una recessió molt seriosa, fruit d'una oferta monetària gegantina, d'un endeutament públic també gegantí i altres factors conseqüència d'un model massa especulatiu.

En aquest context de pròxima tempesta financera, només podrem sortir endavant amb una indústria i un teixit d'economia productiva sòlids.

El sector tecnològic esdevé clau, doncs afecta a tots els sectors i un dels més afectats és precisament el financer. La computació quàntica sonarà a moltes persones a entelèquia de científics, però és la clau de volta de la revolució que està per arribar i del nostre futur immediat.

Descobrim gràcies als companys de barcelonaqbit, que els millors especialistes mundials en aquesta matèria son catalans i bona part d'ells treballen a Barcelona. Si prenem consciència d'aquest fet i aprofitem bé l'oportunitat, Catalunya té la clau del futur i el Govern ho ha de saber i ho ha d'aprofitar.

També a Catalunya, concretament al Baix Llobregat s'està gestant un ambiciós projecte per a impulsar les Smart Cities i les tecnologies relacionades amb l'IoT (Internet de les Coses), les empreses del Maresme agrupades en GENTIC hem estat convidades a participar i desenvolupar projectes al nostre territori.

Hem d'estar preparats per quan arribi la independència política, siguem també independents econòmicament i capdavanters. 


Comentaris